Radio Galaksija

Pored glavne emisije/podcasta, i pored Naučnog megafona i emisije “Jedan pisac, jedna knjiga”, polako širimo svoje sadržaje i na druge projekte, pa tako u ovom trenutku imamo (ili smo imali) i nekoliko sporednih aktivnosti.