Radio Galaksija

Radio Galaksija #158: Genetika u medicini (prof. dr Katarina Zeljić)

U ovoj epizodi smo u gostima imali prof dr. Katarinu Zeljić, vanrednu profesorku sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, čija je oblast istraživanja i nastave (između ostalog) medicinska genetika.

Sa Katarinom smo pričali o primenama (molekularne) genetike u medicini, pre svega u dijagnostici, tipovima genetičkih bolesti i sindroma, o tome kako naučnici i lekari analiziraju genetički materijal čoveka, o broju hromozoma i pojavama da neki ljudi imaju manje ili više hromozoma od normalnog broja, o sindromima i bolestima koji su posledica tih pojava, o njihovom lečenju, pričali smo i o istraživanjima prenatalnog genetičkog materijala (genetičkog materijala još nerođenih beba), itd.

Pričali smo o bolestima uzrokovanim promenama samo jednog gena (monogenske bolesti) i njihovom nasleđivanju, o prenošenju monogenskih bolesti ukrštanjem u srodstvu, itd. Naravno, govorili smo o jednoj od najpoznatijih monogenskih bolesti, hemofiliji. 

Uz sve ovo, bavili smo se i time kako se genske bolesti dijagnostifikuju i time kakvu ulogu genetičari igraju u tom procesu. Pričali smo i o multifaktorskim bolestima, bolestima uzrokovanim mutacijama DNK koja se nalazi u mitohondrijama, itd.

Previous Article

Radio Galaksija #157: Svemir na kosmološkim skalama (dr Marko Simonović)

Next Article

Radio Galaksija #159: Solarni teleskop DKIST (doc. dr Ivan Milić)

You might be interested in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *