Radio Galaksija

Tribina: Kako istražujemo donošenje odluka? (doc. dr Kaja Damnjanović)

U trećem razgovoru ciklusa “Kako istražujemo?” bavili smo se istraživanjem racionalnosti i donošenja odluka, a gošća je bila dr Kaja Damnjanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Pričali smo o tome kako su psiholozi počeli da modeluju kognitivni sistem čoveka oponašajući arhitekturu i funkcionalnost računara šezdesetih godina, od modela memorije do kompleksnih kognitivnih procesa kao što su odlučivanje, suđenje, zaključivanje.

Fokus je bio na teoriji odlučivanja i heuristikama i pristrasnostima (bajasima) u kognitivnom sistemu. Pričali smo o različitim konceptualizacijama racionalnosti, kakvu ulogu u donošenju odluka igra okruženje, odnosno kako kognitivni sistem operiše sa informacijama koje dobija iz okruženja.

Takođe, pričali smo i o empirijskim istraživanjima i o eksperimentalnom simuliranju i merenju algoritama ljudskog kognitivnog aparata.

Usput smo se osvrnuli i na primere u skorašnjim događajima poput odlučivanja o vakcinisanju, o tome kako naš kognitivni sistem obrađuje oprečne i šarlatanske informacije o pandemiji i slično, te kako da razumemo slom epistemičkog autoriteta koji je nastao u našem društvu tokom prethodnih godinu dana.


Ciklus tribina “Kako istražujemo?” organizovan je u saradnji sa Domom omladine Beograda.

Previous Article

Radio Galaksija #128: SpaceX i svemirska industrija (dr Milan M. Ćirković)

Next Article

Naučni megafon #25: Maj 2021

You might be interested in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *