Radio Galaksija

Radio Galaksija #155: Problemi savremene arheologije (prof. dr Monika Milosavljević)

Tema u ovoj epizodi ima mnogo, ali sve su zanimljive metodološke crtice o arheologiji i metodu u arheologiji, pogotovo u kontekstu arheologije danas. 

O tome šta je arheologija i kako izgleda baviti se arheologijom, šta su dobre, a šta loše prakse, koliko je i na koji način važan kontekst u arheološkim istraživanjima, kakvi su izazovi razumevanja ideološke obojenosti istraživanja u arheologiji, kako savremeni metodi utiču na razvoj arheologije i arheološkog znanja, i o mnogim drugim temama i problemima savremene arheologije, govorila je prof. dr Monika Milosavljević sa Odeljenja za arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 

Previous Article

Radio Galaksija #154: Tamna materija (Jovana Petrović)

Next Article

Radio Galaksija #156: Antropički princip (dr Milan M. Ćirković)

You might be interested in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *