Radio Galaksija

Radio Galaksija #142: Istraživanja slepih miševa (dr Ivana Budinski)

Ova epizoda posvećena je slepim miševima i istraživanju njihovog diverziteta u prirodi, pre svega iz perspektive istraživača na terenu. 

Gošća je bila dr Ivana Budinski sa Instituta za biološka istraživanja “Siniša Stanković” u Beogradu.

S obzirom da je Ivana bila učesnica brojnih ekspedicija istraživanja kolonija slepih miševa i njihovog redovnog monitoringa, pričali smo o tome kako se istražuju slepi miševi na terenu. Pričali smo o brojnim metodama kojima se istraživači koriste da bi pratili brojnost i dinamiku kolonija, ishranu, cikluse, i ostale važne parametre i procese, a sve to kroz mnoštvo priča sa terena iz Španije, Gane i Zambije, kao i terenskih istraživanja u Srbiji.

Previous Article

Radio Galaksija #141: Spektroskopija i atmosfera Sunca (Dušan Vukadinović)

Next Article

Naučni megafon #30: Februar 2022

You might be interested in …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *